VPN-ordlista – Alla termer du behöver ha koll på

Daniel Hessel

Det är inte nog med att VPN i sig kan kännas svårt och tekniskt. Både inom den sfären och runt om den finns det en hel del termer och förkortningar som gör att även den lättaste text kan kännas svår att förstå. Det behövs helt enkelt en VPN ordlista.

Vi vet att det , för vi har såklart varit där en gång också. Därför tänkte vi hjälpa dig lite på traven genom att ge dig en ordlista och kortare förklaringar på många av de termer du kan stöta på.

Eftersom VPN angränsar till en hel del annat inom nätverksteknik, säkerhet och internet i allmänhet har vi även med ett urval närliggande termer. På så sätt kan du få bättre koll på sammanhanget.

Allt klart? Då kör vi!

Annonsblockerare

Annonsblockerare (ad blocker på engelska) är program eller webbläsartillägg som blockerar annonser eller jobbiga popup-fönster. Du hittar även annonsblockerare i många VPN-tjänster. Ofta används dessa annonsblockerare i kombination med innehållsblockerare som håller dig borta från skadliga webbsidor och cookies som spårar dig.

AES-kryptering

Förkortningen AES står för Advanced Encryption Standard. Det är en krypteringsteknik som krypterar datakommunikation mellan enheter. AES grundades först 2001 av U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST), och representerar nu den globala standarden för kryptering. Den används i såväl VPN-sammanhang som meddelandeappar och mycket annan säkerhetsmjukvara.

AES-128, AES-192 och AES-256 kanske du stött på. Det innebär hur många bitar krypteringsnyckeln består av. Som en tumregel ger fler bitar starkare kryptering.

En konkurrerande teknik för kryptering är Rivest-Shamir-Adleman-algoritmen, RSA. AES kallas stundtals också för Rijndael, som har fått sitt namn efter sina uppfinnare Vincent Rijmen och Joan Daemen.

Asymmetrisk kryptering

Denna typ av kryptering använder två asymmetriska (olika) nycklar. En offentlig nyckel, som är observerbar för alla. Och en privat nyckel, som endast är tillgänglig för ägaren. Den publika nyckeln är en funktion som endast kan kryptera data. När data väl en gång krypterats kan bara den privata nyckeln dekryptera den.

Bakdörr

En bakdörr är en (ofta dold) ingång i programvara som kringgår säkerhets- eller krypteringsåtgärder. Bakdörrar implementeras ofta med avsikt under designfasen av programvara för att kunna testa mjukvaran obehindrat. Tyvärr kan dessa bakdörrar användas av hackare också. På så sätt kan hackare få tillgång till datorsystem eller de kan till och med knäcka krypterad information.

Bitcoin

Bitcoin är en populär virtuell valuta som skapades i januari 2009. Även känd som kryptovaluta. Valutan fungerar genom ett system som kallas blockchain. Alla transaktioner är krypterade vilket gör Bitcoin till en anonym betalningsmetod.

Denna Bitcoin ägs eller regleras inte av någon regering utan drivs istället av en decentraliserad myndighet.

Bittorrent

Detta är ett kommunikationsprotokoll för P2P-fildening (peer-to-peer). BitTorrent är särskilt populärt för att dela musik, filmer och programvara. Kallas även Torrent.

Chiffer (cipher)

En chiffer- eller krypteringsalgoritm används för att kryptera eller dekryptera data. Den består av en matematisk algoritm.

Kryptografi

Kryptografi är processen att konvertera vanlig text till oläsbar text. Den används för att säkert överföra data i en viss oläsbar form så att den endast kan läsas och bearbetas av någon som meddelandet var avsett för. Ungefär som ett kodlås till ett skåp kan man säga. Kryptografi skyddar inte bara data från stöld, utan det används också för autentisering.

Kakor (cookies)

Cookies består av ett litet textdokument, som genereras av en webbplats du besöker och vidarebefordras till din webbläsare. Detta dokument innehåller personlig information som ditt användarnamn, innehållet i din kundvagn eller dina webbplatspreferenser. Det ger en mer personlig upplevelse på en sajt, men används också ofta i annonseringssammanhang.

Dark web

Dark web är en del av något större som kallas djupa nätet (deep web). Den djupa webben består av webbplatser som inte är indexerade av sökmotorer. Antingen för att sidorna läggs upp i testsyfte, eller för att de är inloggninssidor till exempelvis ett företags intranät. Dark web är en del av den. Vanligtvis består den av webbplatser som kräver viss webbläsarprogramvara, som Tor, för att du ska komma åt dem.  Dark web är kopplat till många ljusskygga och kriminella aktiviteter.

Datalagring (data retention)

Datalagring hänvisar till en lag eller en policy som ålägger företag att lagra viss information om sina användare. I USA, till exempel, kan internetleverantörer behålla och sälja all kunddata som passerar genom deras servrar. I Europa har vi istället datalagringsdirektivet GDPR. Med det åläggs företag att kunna visa hur länge data sparas och var i världen data sparas.

DD-WRT

DD-WRT är ett Linuxbaserat firmwarealternativ för en mängd olika routrar. I mer tekniska kretsar är det är ganska populärt tack vare de extra funktioner som det kan erbjuda. Till exempel kan du installera ett VPN på din router, även om den inte hade stöd för det när den såldes.

DDoS-attack

DDoS står för Distributed Denial of Service. Det är en typ av attack där för många förfrågningar skickas till en viss server, det som i vanligt tal brukar kallas för överbelastningsattack. För många förfrågningar gör att webbplatsen inte fungerar som den ska. I gaming-sammanhang har liknande attacker använts mot privatpersoner för att sänka dennes uppkoppling.

Utöver att vara driftstörande medan attacken pågår lämnar DDos-attacker inga bestående men på offret, utan driften brukar återgå till det normala när det lugnat ner sig.

Deep packet inspection

Deep packet inspection eller DPI är en typ av nätverkspaketfiltreringsteknik som kontrollerar datadelen och rubriken på ett paket för att filtrera bort spam, virus eller skadligt innehåll. Ett slags spamfilter för nätverkstrafik helt enkelt.

DMCA

DMCA (Digital Millennium Copyright Act) är en amerikansk lag som syftar till att skydda immateriella rättigheter (copyright). Lagen används ofta för att tvingas ägare av webbplatser och servrar ofta att ta bort innehåll som kan göra intrång i upphovsrätten.

DNS

Du kan tänka på Domain Name System (DNS) som en telefonbok fast för internetadresser. DNS fungerar genom att konvertera värdnamn som www.om-vpn.se till en datorläsbar IP-adress som 192.168.2.2.

DNS-läcka

Att använda ett VPN innebär att teoretiskt sett alla dina DNS-förfrågningar skyddas av krypteringstunneln. En DNS-läcka uppstår när en VPN-app misslyckas med att använda sina egna, anonyma DNS-servrar och använder standard DNS-servrar, exempelvis från en internetleverantör. Om det händer kan VPN-tjänsten läcka privat data och exponera sin användare. Ofta är gratis VPN-tjänster väldigt vanliga när det kommer till DNS-läckor.

Kryptering

Processen att förvränga din data för att göra den oläsbar för en tredje part. Kryptering förvränger data på ett sådant sätt att endast mottagaren med rätt nyckel kan dekryptera den och få tillgång till originaldata.

Det finns olika typer av kryptering. Symmetrisk kryptering, som AES som används i VPN, är en enkel process där alla använder samma hemliga nyckel. Asymmetrisk kryptering använder en offentlig nyckel för att kryptera data och en privat nyckel för dekryptering.

End-to-end-kryptering

Med end-to-end-kryptering avses datakryptering som skyddar data från början till slut. Många tjänster använder inte end-to-end-kryptering, vilket innebär att data dekrypteras innan den kommer till användaren. Detta skapar en svag punkt som kan användas av hackare för att stjäla data. På senare åt har meddelandeappar som Signal och liknande fått stor uppmärksamhet för sin end-to-end-kryptering för att skydda användare.

Krypteringsnyckel

En krypteringsnyckel används specifikt för att kryptera eller dekryptera viss information. Krypteringsnycklar genereras genom komplexa algoritmer för att göra varje nyckel unik. Ju längre nyckeln är desto svårare är den att knäcka.

Brandvägg

En brandvägg är i grunden ett nätverkssäkerhetsverktyg som övervakar och kontrollerar den inkommande och utgående nätverkstrafiken. Via förutbestämda säkerhetsregler kan den sedan blockera eller släppa igenom trafik. Det hjälper till att skydda nätverk från obehöriga bland annat.

Five Eyes

The Five Eyes syftar till de 5 länder som samarbetar i ett försök att förbättra sin gemensamma underrättelseverksamhet. Dessa 5 länder är: Australien, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien och USA. I VPN-sammanhang brukar man peka på dessa länder som en risk, då datalagringslagar kan göra att VPN-leverantörer måste lämna ifrån sig kunddata om en domstolsorder kräver det.

Geo-restriktioner och geoblockering

En teknik som begränsar åtkomst till innehåll beroende på en användares geografiska plats. IP-adresser och ibland även GPS-data används för att avgöra en användares plats och blockera denna från att besöka exempelvis Netflix i ett annat land. Just streamingtjänster använder tekniken ofta av upphovsrätts- och licensskäl. Även länder, som Kina, använder det för att upprätthålla censur. I VPN-sammanhang är det oftast geoblockering man vill komma runt.

Geo-spoofing

Geo-spoofing är en teknik som används för att maskera din ursprungliga plats eller IP-adress. Det är just det du gör när du använder VPN för att kunna kolla på amerikanska Netflix exempelvis.

Handshake

Inom IT står termen handshake för den process som används av SSL/TLS för att verifiera och utbyta certifikat. En slags godkännandeprocess för att sedan kunna skapa en krypterad anslutning mellan två punkter.

HTTPS

HTTPS står för Hypertext Transfer Protocol som används för att skicka data mellan en webbläsare och en webbplats. En HTTPS-anslutning liknar en HTTP-anslutning. Den enda skillnaden är att en HTTPS-anslutning körs på ett krypterat SSL-protokoll, vilket ger extra säkerhet. Det höjer säkerheten för dataöverföringar, vilket är viktigt för att överföra känsliga data mot din bank eller liknande.

IKEv2

IKEv2 (Internet Key Exchange version 2) är en teknik som används för att utbyta krypteringsnycklar inom IPsec-protokollet.

Internet Protocol Security (IPsec)

IPSec står för Internet Protocol Security. Det är ett säkerhetsprotokoll som används för kryptering och autentisering av data före överföring över internet. Den fungerar genom att autentisera, kryptera och dekryptera datapaket och är vanlig i VPN-sammanhang, men även som end-to-end-kryptering.

IP-adress

Om DNS är som Internets telefonbok, är IP-adresser de telefonnummer som fyller listan. IP-adress står för internet protocol address. Den består av siffror eller tecken och är unikt kopplad till en dator eller ett datornätverk. IP-adresser består av 4 kombinationer av 1 upp till 3 nummer (exempelvis 192.168.0.1).

Det finns interna och externa IP-adresser. Interna är vad du har hemma när du är kopplad mot din router och börjar nästan alltid på 192. Externa IP-adresser är vad som kommer in utifrån in till ditt modem eller router. Ofta kan utomstående se just din externa IP-adress, men inte avgöra vad den interna IP-adressen är.

IP-binding

IP-bindning är en teknik som gör att program endast är aktiva när de använder en specifik IP-adress. Det används ofta inom VPN-sfären och förhindrar att ett program kopplar upp sig utan en säker uppkoppling.

IP-läcka

IP-läcka är när en användares riktiga IP-adress läcker även när den är ansluten till ett VPN. Helt enkelt så fungerar inte ditt VPN och internetleverantörens standarservrar används. Du kan enkelt kolla om din VPN-anslutning fungerar genom ett så kallat IP-läckagetest.

IPv4

IPv4 står för Internet Protocol version 4. Det är för närvarande standardsystemet för att skapa IP-adresser. Protokollet har dock en begränsning i hur många adresser den kan skapa- Det har gjort att antalet IPv4-adresser i världen börjat ta slut.

IPv6

IPv6 står för Internet Protocol version 6 och är efterföljaren till IPv4-protokollet. Anledningen till att IPv6 är bättre än IPv4 är att det erbjuder ett plats- och identifieringssystem för datorer på internet. Samtidigt stöds betydligt fler IP-adresser, vilket gör att vi inte kommer att få slut på dem i samma takt som med IPv4.

Internetleverantör (ISP)

ISP är en förkortning för ”internet service provider”, eller en internetleverantör helt enkelt. Det är ett företag som förser både privatpersoner och företag med en internetuppkoppling. För Sveriges del har du som exempel Telia, Telenor, Bahnhof och liknande som internetleverantörer.

Jurisdiktion

I VPN-världen avser jurisdiktion det land där en VPN-leverantör har sitt huvudkontor. Det kan vara viktigt, eftersom det avgör om leverantören är skyldig enligt lag att spara användardata eller inte.

Kill Switch

En funktion som finns i VPN som hindrar din data från att läcka till webben och som ofta används i VPN-tjänster. Den stänger av all internettrafik när VPN-anslutningen plötsligt tappas. VPN-anslutningar är inte 100 % stabila och kan tappa anslutningar av olika anledningar. Den är utformad för att förhindra att din riktiga IP-adress läcker om du blir frånkopplad från VPN-servern.
Vill du läsa mer kan du kolla in vår artikel om Kill Switch.

LAN

LAN står för Local Area Network. Oftast används LAN för att ansluta arbetsstationer eller persondatorer. LAN tillåter i princip datorenheter i ett litet område som kontorsutrymmen att kommunicera via en Ethernet-kabel via en switch eller en router. I dagligt tal brukar LAN syfta till just trådbundet nätverk, medan wifi eller wlan syftar på trådlöst internet.

L2TP

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) är ett VPN-säkerhetsprotokoll för kryptering och autentisering av data. Det används ofta tillsammans med IPsec, då kallat L2TP/IPsec, för att skapa en säker och krypterad VPN-tunnel.

Loggar

Loggar är filer som sparas av exempelvis din dator, webbplatser, internetleverantörer eller VPN-leverantörer. VPN-loggar lagrar information om hur en viss användare använder sin tjänst. Sparas de och läcker ut är det riktigt dåligt för användarnas integritet. Av den anledningen är det viktigt att ha koll på en VPN-leverantörs loggningspolicy.

Man-in-the-middle-attack

Man in the middle attack, eller MitM, är en attack där en illasinnad enhet sitter i mitten och i hemlighet avlyssnar och ändrar kommunikationen mellan två parter. Det är inte helt ovanligt att den typen av avlyssning kan ske på exempelvis öppna wifi-nätverk.

Metadata

Metadata är en slags extrainformation eller tilläggsinformation till annan data och återfinns överallt i IT-sammanhang. Metadatan beskriver mestadels när, av vem och hur länge en viss fil användes. Till exempel, datumet då ett e-postmeddelande skickades, författaren till ett textmeddelande eller IP-adressen som hör till ett konto. Det har vanligtvis en ganska stor inverkan på din integritet.

No-log eller zero-log policy

En väldigt vanlig säkerhetspolicy hos de mer seriösa VPN-leverantörerna. Vanligtvis handlar det om att leverantören på ett eller flera sätt garanterar att de inte lagrar några känsliga användardata. Även om viss information, som e-postadress och betalningspreferenser, kan registreras av funktionsskäl, loggas aldrig data som kan avslöja din identitet och onlineaktivitet.

Medan det är lätt att fuska med den här typen av löften är oberoende granskningar ett bra sätt att se om de efterlevs eller ej.

Program med öppen källkod (open source)

Program med öppen källkod är en typ av programvara där källkoden görs tillgänglig för alla. Ur ett säkerhetsperspektiv ses programvara med öppen källkod som ett pålitligt sätt att skapa ett program, eftersom källkoden är tillgänglig för alla kan vem som helst kontrollera säkerheten och leta efter bakdörrar och buggar.

OpenVPN

OpenVPN är ett VPN-protokoll med öppen källkod, som ofta används för att sätta upp en krypterad VPN-anslutning. Protokollet släpptes för allmänheten 2001 och är känt för sin säkerhet och hur effektivt det är på att kringgå geoblockeringar.

Obfuscation

Obfuscation är en teknik som lägger till ett lager till VPN-trafik. Det får trafiken att se ut som vanlig HTTPS-trafik, så att den inte blockeras av brandväggar.

P2P

P2P står för peer-to-peer, denna term används bland annat i samband med delning av filer. Det beskriver egenskaperna hos anslutningen mellan två användare. Anslutningen använder inte fasta servrar för sin tjänst, utan upprättar kommunikation direkt mellan två enheter. I nedladdningssammanhang (särskilt illegal nedladdning) är trafiken dock lätt att spåra, vilket gör att VPN är ett populärt tillägg för användare av exempelvis torrents.

Perfect forward secrecy

En krypteringsmetod som skapar unika sessionsnycklar för varje transaktion. På detta sätt är alla transaktioner unika och även om en hackare kommer åt en krypteringsnyckel låser det inte upp resten av transaktionerna.

PPTP

PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) är ett äldre och föråldrat VPN-protokoll. Det finns kvar som standardprotokoll i vissa fall. Men den äldre tekniken gör att det upplevs som osäkert. Samtidigt saknar det kryptering, vilket gör det till ett väldigt snabbt protokoll.

PGP

PGP står för Pretty Good Privacy och är en kryptering för e-post. Det är det mest använda krypteringsprotokollet för mail idag och krypterar både text och bifogade filer. Däremot krypterar det inte rubriker eller metadata.

Ping

Ping eller latens är den tid mätt i millisekunder som det tar ett datapaket att resa till en server och sedan tillbaka till din enhet. Det används ofta i gaming-sammanhang, men såklart överallt i allmänhet på internet. Ju lägre ping, desto snabbare kommunikation.

Port forwarding

En enklare metod som ger en brygga mellan enheter som finns på ett externt nätverk (exempelvis internet) med enheter på ett lokalt nätverk. I VPN-sammanhang används det för bland annat spel och fjärråtkomst till andra datorer. Det kan dock skapa säkerhetsproblem, vilket gör att det inte alltid används som standard.

Proxy

Proxyservrar fungerar som en slags mellanserver mellan en användare och internet. Det är inte en VPN-tunnel i sig, då data inte krypteras. Däremot kallas VPN-servrar även för proxyservrar, eftersom de gör samma sak fast med en krypterad tunnel.

Ransomware

Ransomware är en typ av skadlig programvara som låser och krypterar vissa eller alla filer på en dator. För att låsa upp filerna utkrävs en lösensumma, ofta betalad i kryptovalutor som Bitcoin.

Remote access VPN

En typ av VPN som tillåter användare som arbetar på distans för att upprätta säkra och krypterade anslutningar mellan sin enhet och företagets nätverk. Har du jobbat hemma under pandemin och behövt använda VPN för att komma åt företagets servrar är det antagligen det här du använt utan att veta om det. Helt enkelt en väldigt vanlig VPN-lösning i företagssammanhang.

Router

En router är en nätverksenhet som vidarebefordrar data mellan enheter och internet. Den tar även emot paket från internet och omdirigerar paketet till rätt enhet inom sitt eget nätverk. I vissa fall går det att installera VPN på en router för att täcka hela nätverket med samma skydd.

Samtidiga anslutningar (Simultaneous connections)

I VPN-världen betyder samtidiga anslutningar antalet användare som kan använda ett VPN-konto samtidigt. I vissa fall är det begränsat till en eller ett par enheter, medan andra leverantörer inte har någon övre gräns.

SmartDNS

SmartDNS är en tjänst som erbjuds av vissa VPN-leverantörer. Den gör det möjligt för användare att kringgå geoblockeringar genom att använda DNS-servrar baserat på användarens plats eller streamingen de försöker avblockera.

Ofta är det den här typen av tjänster som används i spelkonsoler, smarta TV-apparater och liknande som inte kan installera regelrätta VPN-appar.

SSL

SSL står för Secure Sockets Layer. Det är ett säkerhetsprotokoll som ansvarar för att kryptera HTTP-trafik. SSL-tekniken är ganska gammal och utvecklades 1995. Numera har den ersatts av tekniken Transport Layer Security (TLS). I likhet med IPsec är SSL ett protokoll för att säkra nätverksanslutning för användare. Det används även i vissa VPN-tjänster, ofta döpt till just VPN SSL.

Split-tunneling

Split-tunneling är en funktion som de flesta VPN-leverantörerna erbjuder. Det låter användaren dirigera en del av sin trafik genom den krypterade VPN-tunneln samtidigt som resten av trafiken lämnas okrypterad. På så sätt kan du låta integritetskänsliga program gå via VPN, medan Facebook får gå okrypterat. Vill du läsa mer har vi en hel artikel om split tunneling.

Telemetri

Telemetri är insamling av data på avstånd. I det här sammanhanget syftar det till data som samlas in online av till exempel webbläsare och operativsystem. Dessa uppgifter samlas sedan in och analyseras av företagen som ansvara för respektive system. Det är inte personuppgifter i sig, men kan ganska enkelt användas för viss typ av spårning.

Tor

Tor eller The Onion Router är ett nätverk med öppen källkod som skapats för anonymitet på internet. Vanligtvis används tekniken i form av en webbläsare (Tor Browser) och lök-namnet kommer från att trafiken passerar genom anslutningnav som lagren på en lök. Det gör det svårt att spåra trafik, vilket också gjort att nätverket är ökänt för allehanda illegal aktivitet.

Tunneling

Tunneling är en typ av port forwarding. VPN-tjänster använder tunnlingsprotokoll för att kryptera data som rör sig mellan VPN-servrar och VPN-klienter, vilket gör att obehöriga inte kan komma åt informationen.

Tvåfaktorsautentisering (2FA)

Tvåfaktorsautentisering är en metod för att bekräfta en användares påstådda identitet. Användaren får endast tillgång till kontot eller webbplatsen genom att presentera två typer av bevis. Oftast handlar det om att logga in med användarnamn och lösenord, plus en engångskod via mail eller SMS. För banker brukar det annars vara bankdosan som utgör det extra säkerhetslagret.

VPN

VPN står för Virtual Private Network. En VPN-anslutning krypterar all datatrafik, vilket gör att en tredje part inte kan avlyssna den. Undrar du fortfarande mer efter att ha kommit så här långt i ordlistan är du välkommen att läsa mer här.

VPN-anslutning

En säker och krypterad anslutning mellan din enhet och internet genom en VPN-tunnel.

Tunneln är krypterad, vilket förhindrar obehöriga från att komma åt din information. Den förfalskar också din riktiga IP-adress för att förhindra spårare. Beroende på vilken VPN-server i världen du ansluter till kan den även ta bort geoblockeringar.

VPN-klient

Ett program (eller app till en telefon) som låter en användare styra en VPN-anslutning. VPN-klienten hanterar autentiseringen av anslutningen med en VPN-server. Sedan väljer VPN-klienten lämpligt eller begärt VPN-protokoll och upprättar en internetanslutning. Det är VPN-klienter vi (bland annat) testar när vi testar VPN-tjänster.

VPN-protokoll

Ett VPN-protokoll är den typ av kryptering och autentisering som används för att skapa en säker VPN-anslutning. De vanligaste protokollen i dagsläget är OpenVPN, PPTP och L2TP. Protokollen skiljer sig i hur snabb uppkoppling de medger, dess säkerhet och liknande. Vidare finns även ett par protokoll som är specialutvecklade för vissa VPN-leverantörer, något bland annat NordVPN kör på.

VPN-leverantör

Företaget som tillhandahåller en specifik VPN-tjänst. till individer och/eller organisationer. Olika leverantörer kan ägas av samma moderbolag, även om de vanligtvis verkar oberoende. Till exempel är Surfshark och NordVPN en del av samma moderorganisation.

VPN-server

En VPN-server är den server som du ansluter till med en VPN-tjänst. Den sköts om av VPN-leverantören och fungerar som mellansteget mellan dig och internet. I huvudsak ger den dig en ny IP-adress för att undvika spårning. Du kan även välja att ansluta till VPN-servrar i andra länder för att undvika geoblockering.

VPN-tunnel

En VPN-tunnel är en krypterad virtuell anslutning som upprättas mellan en användare och VPN-servern.

Wi-Fi Hotspot

En Wi-Fi-hotspot är det allmänna namnet på de wifi-nätverk du stöter på ute på stan, exempelvis på caféer, tågstationer och liknande. Eftersom du inte har koll på nätverket kan det sitta en obehörig med kontroll över nätverket och övervaka det. Av den anledningen är det extra viktigt att skydda dig med VPN när du är utanför hemmet.

Webbläsartillägg (browser extension)

Ett webbläsartillägg är programvara som ger ytterligare funktioner till din webbläsare. Detta kan vara allt från VPN för att skydda din integritet när du surfar till att blockera annonser eller spara dina lösenord.

Webbläsares fingeravtryck (Browser fingerprinting)

Webbläsarfingeravtryck är en teknik som använder unika funktioner i din webbläsare för att identifiera användaren. Detta gör det möjligt för tredje part att spåra dig på internet utan att använda cookies. Det är ganska svårt att förhindra webbläsarfingeravtryck.

Webbläsarhistorik

Listan över alla webbsidor du kommer åt med din webbläsare. Webbhistoriken innehåller även metadata i form av sidtitel och tidpunkt då du besökte webbplatsen. Även om din webbhistorik i allmänhet lagras lokalt, kan cookies och andra webbspårare som är kopplade till de sidor du besöker samla in en del av din personliga information och historik.

WireGuard

Ett av de senaste VPN-protokollet på marknaden. WireGuard används flitigt av många VPN-tjänster eftersom det anses vara snabbare och säkrare än tidigare protokoll.

Vad är en VPN server?

Så kontrollerar du om ditt VPN fungerar

Vad skyddar VPN mot egentligen?

Så funkar VPN till Android

Jämförande test
Vad är VPN

Bästa VPN – Stort jämförande test

Guider
Tregt VPN: VPN tunnel

Vad är en VPN tunnel?

Guider
VPN ordlista

VPN-historia – Så började det hela

Guider
404 fel på om VPN

Varför fungerar inte vissa sidor med VPN? Så löser du problemet

Guider
Stiliserad VPN-logga för artikel om vpn-protokoll

Vad är VPN-protokoll?